golf, golf instruction, Kyiv, Ukraine

Swing Flaw Fix #1 Over the Top

 

Last week we posted a list of the Top Ten Swing Flaws that plague amateur golfers, with lovely pictures of Anna demonstrating the different flaws.  At the top of our list, a move that causes weak slices all over the world…. the number one swing flaw… Over the Top.

Минулого тижня ми опублікували список  Top Ten Swing Flaws , які заважають любителям гольфу, завдяки прекрасним знімкам Анни, ми демонстрували різні недоліки. Першим в нашому списку, є рух, який викликає слабкі slices по всьому світу …. цей дефект номер один … Over the Top.

60084775_1484480305022309_5902765277937926144_n
Over the Top

Over the top begins at the top of the backswing, where the shoulders rotate toward the target and the hands fly out in front of the body. This causes the player to hit across the ball, result occasionally in pull hooks, but most often with the shot that all golfers hate the most, the slice.

Over the Top Цей рух починається у верхній частині backswing, де плечі обертаються до мішені і руки вилітають перед тілом. Це призводить до того, що гравець вдарить поперек м’яча, іноді призводить до витягування гачків, але найчастіше з ударом, який ненавидять усі гравці в гольфі.

There are many drills that can help a golfer fix an over the top move, but our favorite is the pump drill. Take the club back to the top of your backswing and practice dropping your hands straight down towards the ground. Repeat three times and then complete a full swing.  Once you get it down, try hitting a shot at the end.  Stand over the ball, take the club away, pump straight up and down three times and then hit the ball.

Є багато тренувань, які можуть допомогти гравцеві у гольфі зафіксувати Over the Top, але нашим улюбленим є вправа Pump. Візьміть клюшку зробіть замах backswing і практикуйтесь кидати руки прямо вниз до землі. Повторіть тричі, а потім завершіть повний розмах (Swing). Щойно ви кинети руки до землі, спробуйте зробити повний замах(Swing)на завершення. Встаньте над м’ячем, відкинте клюшку, викидаючи руки три рази вгору-вниз, а потім ударяйте в м’яч.

Anna and I will demonstrate in the video. Practice this drill and get that Over the Top move out of your game.

Анна і я продемонструємо Вам вправу на відео. Працюйте над цією вправою, щоб уникнути Over the Top руху.

golf, golf instruction, Kyiv, Ukraine

Top Ten Swing Flaws

Here are the Top Ten  swing flaws that weaken your golf game and/or cause injury.  This post is designed to help you recognize your swing flaws, because knowing what you’re doing wrong is the first step to getting better. Don’t worry, we will show you how to fix them all in upcoming posts.

60328594_2360324867520863_8575483865294962688_n
Chicken Wing

10. Chicken Wing

Chicken wing happens whe then the left elbow and wrist break down at impact, making your left arm look like everyone’s favorite beer snack. The chicken wing results in inconsistent contact, and lack of power.

Куряче крило Куряче крило відбувається тоді, коли лікоть і ліва рука згинаються під кутом, роблячи ліву руку схожою на улюблену пивну закуску )). Куряче крило призводить до суперечливих контактів і відсутності сили.

60010995_458338614567210_4281792857481674752_n (1)
C- Posture

9. C- Posture

C- Posture involves a rounding of the upper spine at address. It limits spinal rotation and can cause back injury

C- Поза включає округлення верхнього відділу хребта при початковій позиції. Це обмежує обертання хребта яке може викликати травму спини

 

60618473_2205315172854909_6326923350304096256_n
S – Posture

8.  S- Posture

S- Posture involves a large curve in the lower back, due to the tilting of the pelvis at address position. It limits spinal rotation and leads to other flaws and injuries.

S- поза включає велику криву в нижній частині спини, через нахил тазу при початковій позиції. Він обмежує обертання хребта і призводить до інших вад і травм.

 

 

60342823_2052702754857503_7739608832069861376_n
Casting

7. Casting

Casting involves throwing the club head back and away from the target at the beginning of the downswing. Casting can lead to other flaws like scooping and chicken winging, and results in weak and inconsistent shots.

Кастинг виникає коли клюшка відкидається назад  від цілі на початку закінчення замаху. Також кастинг може призвести до інших недоліків, таких як черпання і крило курки та призводить до слабких і непослідовних ударів.

60293125_310551663192244_5478222737279287296_n
Scooping

6. Scooping

Casting usually leads to scooping, in which the club strikes the ball ahead of the hands. It can also happen when the player tries to help the ball into the air instead of hitting down and through the ball. It adds loft to the club, leading to high, weak shots and inconsistent contact.

Черпання

Кастинг зазвичай призводить до черпання, в випадку коли клюшка ударяє м’яч попереду рук. Це також може статися, коли гравець намагається допомогти м’ячу в повітря, замість не потрапляння удару вниз і через м’яч. Це додає градус клюшці, що призводить до високих, слабких ударів та непослідовних контактів.

60072120_620421211758350_6800914124319490048_n
Swaying

5.  Swaying

When the right hip moves away from the target and gets behind the right foot, this is known as swaying. This takes the body off balance, far from it’s center of gravity and is almost always accompanied by reverse spine angle

Коливання

Коли праве стегно відходить від мішені і потрапляє за праву ногу, це відоме як коливання. Це призводить до не  рівноваги, далеко від центру ваги і майже завжди супроводжується зворотним кутом хребта

 

60303232_1009886892735228_2931181137885659136_n
Reverse Spine Angle

4. Reverse Spine Angle

Goes with the sway, involves the spine angle leaning back toward the target instead of coiling behind the ball. This is a major cause of low back injuries.

Кут зворотного хребта

Йде з коливанням, включає кут хребта, нахиляючись назад до мішені, а не повертаючись до м’яча. Це є основною причиною травм у попереку.

 

60025045_2315788098701543_1264520921213829120_n
Flat Shoulder Plane

3. Flat Shoulder Plane

This often goes with a loss of posture, when the player stands straight up during the backswing and rotates the shoulders in a flat plane, resulting in an Over the Top transition.

Це часто відбувається з втратою постави, коли гравець стоїть прямо під час зворотного руху і обертає плечі в плоскій площині, в результаті чого переходить верх.

 

 

2. Early Extension

60313577_2071859239784865_2466555789167296512_n
Early Extension

When the player is in good posture at the top of the backswing, but then stands straight up in the downswing, this is early extension. In this position, the hands cannot go where they need to be to hit the ball properly because the hips are in the way, blocking them. This results in thin shots, topping the ball, and inconsistent contact.

Коли гравець знаходиться в хорошій позі у верхній частині backswing, але потім стоїть прямо в downswing, це ранні розширення. У цьому положенні руки не можуть йти туди, де вони повинні бути, щоб правильно вдарити м’яч, тому що стегна в дорозі, блокують їх. Це призводить до thin ударів, перевищення м’яча і непослідовного контакту.

 

60084775_1484480305022309_5902765277937926144_n
Over the Top

1.Over the Top

At last, the number one swing flaw, seen on every driving range and fairway around the world… When the player throws the hands forward and away from the body at the beginning of the downswing, instead of down and inside of the swing plane, this is Over the Top. This produces a swing that comes across the ball outside to in…This movement will produce one of two shots, a pull hook, or most often, THE SLICE! 

Нарешті, дефект номер один, що бачиться на кожному range полі та fairway по всьому світу … Коли гравець кидає руки вперед і далеко від тіла на початку замаху, а не вниз і всередину  коливання. Це створює rоливання, які потрапляють на м’яч назовні, щоб … Цей рух призводить до одного з двох ударів, гачок для підтягування, або найчастіше, THE SLICE!

COMING SOON: How to fix all these flaws!!!! 

 

 

 

 

golf, Kyiv, Ukraine

Course Review: Kyiv Golf Center

59301230_465393400870017_4033342936576950272_nThe sun is finally waking up, and at last, it’s time to get out of  the gym and onto the driving range. (It’s been a long cold golfing winter). So we hitched a ride across town and spent our Saturday afternoon at the Kyiv Golf Center in Obolon. There is a driving range, a cafe and a bar called Golfist where they serve whiskey.  And what’s the point of Saturday golf if there’s no whiskey after? 

There’s plenty of green green grass, and distance markers up to 200 yards, but anything over that flies off the range and onto a crowded walkway along the river. I hooked a 5 wood that one hopped into the river, and a guy appeared and told me not to hit anything past 200 yards.  So, if you’re long, you’re stuck hitting irons, which isn’t the end of the world. If you’re a newbie or a short hitter, it doesn’t affect you at all.  (If you like to bomb your driver, you’ll need to find another spot) What I really like about the range, is the variety of flags and distance markers, which makes for good target practice. 

59445600_351252215747303_2283777503061344256_nWhen the range isn’t open, you can arrange it so you can play a few short holes, and they’ve also got a chip and putt area that you can rent, cause we all gotta work on our short game.  So, as a practice facility, it’s got most of what you need. Right now, Kyiv Golf Center is only open on the weekends, but they may open up more when the weather comes around.

Igor Oleksyn is the Head Professional out there, and he’s legit.  He was finishing up a lesson when we got there, and a bit later he got his irons out and launched some gorgeous high draws down to the end of the range.  He’s also fun to talk golf with, which is kinda rare in this country. Overall, the staff is friendly and everyone I met out there spoke English, so it is definitely foreigner friendly. 

57303427_10215987699098727_3817162874493599744_o
whiskey by the river

We got two large buckets of balls for 760 hrn, which is on the high end of what you might pay in the states. Afterward we relaxed a bit in the outdoor cafe, took in the sites around the river, and sipped some whiskey . Overall, a great afternoon of golf inside the city limits. We definitely will be back.

Here’s a little drill for you golfers out there to help you take the club away from the ball and avoid the dreaded flat shoulder planeAnna breaks it down in the second half of the video in Ukrainian language. It’s called the broom drill, and if you practice it often, you’ll take it away like a pro… and as any pro will tell you, that’s half the battle.

 

golf, Kyiv, sports, Ukraine

Kyiv Golf Academy

Welcome to the new site. Anna and I are back from America and living in Kyiv again. We are armed with new knowledge, new certifications, and ready to help grow the game of golf in Ukraine.  We will be sharing golf drills, fitness videos and course reviews from around the region.

37572978_10214118870459179_6913801979575664640_n
Golf Instructors

Since my last post under the VegasGolf byline, I became the Director of Golf at Kenmont/ Kenwood camp in Kent, CT, and worked all summer with Anna as my assistant instructor. I also  completed my Level 2 Golf Certification by the Titleist Performance Institute.

I’ve added a low draw to the old high fade I used to hit, scored my first hole in one and my first subpar round on a championship course (69). I got my SNGA Handicap down to 2, and I look forward to playing competitively around Europe.

58087840_433823627352353_8872170692750082048_n
Anna’s Pebble Beach Trousers

Anna has become a very powerful golfer. In our last round before we left America, she reached the par 5 18th hole with a driver and a 9 Iron. She two putted from 4 feet for birdie, missing a chance for her second eagle. (She got her first hole in one last April) Not bad for a player with less than two years of golfing experience.  She also met Bill Murray at the AT&T Pro Am at Pebble Beach. The comedy legend and golf addict stopped by to compliment her on her trousers near the second fairway.

29512527_10213297007633122_3096381954063645034_n (1)
Orange Tree GC, Scottsdale AZ

During our stay in America, we played a lot of golf all over the country, highlights included at Orange Tree in Scottsdale, Az, Bayonet in Monterey, Ca, Pasadera CC in Carmel, Ca, Southern Highlands CC in Vegas, Kenmont Links in Kent, Ct, and Timber Creek in Roseville, Ca.

We also attended PGA Tournaments at TPC Summerlin and Pebble Beach. It was great time for us to be golfers in America, but now we’re back in Kyiv and excited to start bringing you great golf instruction, fitness, course reviews and travel tips.

Thanks for reading!

51914286_2216481158613728_389629717877096448_n
Jeff tees off at Pasadera Country Club, Carmel