golf, golf instruction, Kyiv, Ukraine

Swing Flaw Fix #1 Over the Top

 

Last week we posted a list of the Top Ten Swing Flaws that plague amateur golfers, with lovely pictures of Anna demonstrating the different flaws.  At the top of our list, a move that causes weak slices all over the world…. the number one swing flaw… Over the Top.

Минулого тижня ми опублікували список  Top Ten Swing Flaws , які заважають любителям гольфу, завдяки прекрасним знімкам Анни, ми демонстрували різні недоліки. Першим в нашому списку, є рух, який викликає слабкі slices по всьому світу …. цей дефект номер один … Over the Top.

60084775_1484480305022309_5902765277937926144_n
Over the Top

Over the top begins at the top of the backswing, where the shoulders rotate toward the target and the hands fly out in front of the body. This causes the player to hit across the ball, result occasionally in pull hooks, but most often with the shot that all golfers hate the most, the slice.

Over the Top Цей рух починається у верхній частині backswing, де плечі обертаються до мішені і руки вилітають перед тілом. Це призводить до того, що гравець вдарить поперек м’яча, іноді призводить до витягування гачків, але найчастіше з ударом, який ненавидять усі гравці в гольфі.

There are many drills that can help a golfer fix an over the top move, but our favorite is the pump drill. Take the club back to the top of your backswing and practice dropping your hands straight down towards the ground. Repeat three times and then complete a full swing.  Once you get it down, try hitting a shot at the end.  Stand over the ball, take the club away, pump straight up and down three times and then hit the ball.

Є багато тренувань, які можуть допомогти гравцеві у гольфі зафіксувати Over the Top, але нашим улюбленим є вправа Pump. Візьміть клюшку зробіть замах backswing і практикуйтесь кидати руки прямо вниз до землі. Повторіть тричі, а потім завершіть повний розмах (Swing). Щойно ви кинети руки до землі, спробуйте зробити повний замах(Swing)на завершення. Встаньте над м’ячем, відкинте клюшку, викидаючи руки три рази вгору-вниз, а потім ударяйте в м’яч.

Anna and I will demonstrate in the video. Practice this drill and get that Over the Top move out of your game.

Анна і я продемонструємо Вам вправу на відео. Працюйте над цією вправою, щоб уникнути Over the Top руху.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s